En etsi tietoa – etsin ymmärrystä

Käsitetoimisto Mäkelä on taidealan pienyritys.

Käsitetoimiston yhteydessä myös taiteen käsitettä on tarkasteltava laajasti; toimisto edustaa beuysilaista laajennettua taidekäsitystä.

Kuva toimistostolta

Käsitetoimija Käsitetoimistossaan

Käsitetoimiston tämänhetkinen toiminta on painottunut teoreettisesti, ja pääasiallinen tuotanto on ajattelua: toimisto tekee jatko-opintojensa puitteissa teoreettista tutkimusta Beuysin sosiaalisesta kuvanveistosta ja laajennetusta taidekäsityksestä. Tutkimusta ohjaa fenomenologinen asenne, ja sen puitteissa tutkitaan teoreettisesti Beuysin sosiaalisen kuvanveiston käsitteen fenomenologista perustaa ja vapaan ihmisen mahdollisuutta valita itsensä yhteiskunnallisesti ja ekologisesti vastuullisena toimijana. Teoreettisen käsitekäpistelyn lisäksi tutkimuksessa on taideperustainen osuus, joka syventää tutkijan ymmärrystä 1) materiaalien ja substanssin suhteesta, 2) vapaudesta ja keskinäisriippuvuuksista sekä 3) aktivismista taiteellisena toimintana. Tutkimuksen tavoitteena on tehdä fenomenologinen ruumiinavaus sloganille ”Jokainen ihminen on taiteilija.

Tämä sivusto toimii heuristisena alustana tutkimuksen eri vaiheille ja ulottuvuuksille. Tervetuloa seuraamaan, mitä tapahtuu, kun apinalle annetaan liekinheitin.

Toimiston käsitetoimistoimisen mahdollistaa Art-Eco-projektin saama apuraha Koneen Säätiöltä vuosiksi 2015–2016. Toimisto viralliskäsitteellisesti kiittää!

Koneen säätiö

Mainokset